هدفگذاری و برنامه ریزی اصولی

چگونه هدفگذاری کنیم و برنامه ریزی اصولی داشته باشیم

500,000 تومان

آموزش کاربردی اتوکد

آموزش اتوکد خیلی سریع؛ با تاکید به روی دستورات اصلی و کلیدی

500,000 تومان
300,000 تومان

ورکشاپ آنچه یک مهندس معمار از سازه باید بداند

ورکشاپی برای مهندسان معمار با موضوع سازه

200,000 تومان

چگونه یک مهندس موفق شویم

چگونه یک مهندس عمران موفق شویم

200,000 تومان